فیلم

روضه خوانی

توصیه به هیات مذهبی و مجالس روضه خوانی
ارزش عظیم مجالس عزاداری سید الشهدا
ترس حکومت های ظالم از مجالس عزا و دستجات
محرّم و صفر است که اسلام را نگه داشته است
روضه را بخوانند و زیاد بخوانند
دستجات به همان طور قوّت خودش، باقی باشد
روضه خوانی مرحوم کوثری برای امام خمینی (ره)
بیشتر