فیلم

دعا

با زنده بودن کربلا اسلام زنده نگه داشته می شود
غلبه بر شیاطین باطنی
امیدوارم که غرور برای ما پیدا نشود
همه دنبال این باشیم که اسلام را پیاده کنیم
خداوند کشورهای اسلامی را از دست تبهکاران نجات بدهد
رحمت و عزت و شرف بر شما و بر شهدای شما
با اسم اسلام علمای اسلام را شهید میکنند
 ان شاء الله، خدای تبارک و تعالی به شما کمک کند
لزوم همراهی مردم با قوای مسلح و مردم جنگ زده
بیشتر