شناسه مطلب صحیفه
نمایش نسخه چاپی

پاسخ استفتاء استفتاء به مستاجرین اموال موقوفه در شهرستان طالقان (وکالت به آقای محیی الدین طالقانی در اجاره موقوفات)

قم
اعطای وکالت به آقای سید محیی الدین طالقانی در اجاره اموال موقوفه
جلد ۱ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۱۸۹
سوال‌کننده: مستاجرین اموال موقوفه واقع در قریه‌ای از توابع شهرستان طالقان‌
بسمه تعالی‌
چون مطلب برای این جانب مجهول است، جناب مستطاب حجت الاسلام آقای آقا سید محیی الدین طالقانی از قِبَلِ حقیر مجاز و وکیل هستند که موقوفه را به نحو متعارف اجاره دهند، و قسمت غایب را در صورت یاس از وصول به او، صدقه بدهند از قِبَلِ او؛ و در صورت امکان وصول و ایصال نمایند یا حفظ نمایند. «1»
روح الله الموسوی الخمینی‌
«۱»- این اجازه در پاسخ به نامه زیر نوشته شده است:« ... چه می‏فرمایید در این مساله: قریه‏ای است در طالقان که در تاریخ نهصد هجری وقف شده بر یک نفر سید و بر اولاد ذکور او نسلًا بعد نسل. و اکنون اولاد او متفرق در بلاد می‏باشند، و این املاک هم بین تمام سادات اولاد آن موقوفٌ علیه مشاع است و استجازه از آنها متعذر است. عده‏ای از غیر سادات هم علی الظاهر در این مدت وقف، مستاجر سادات موقوفٌ علیهم می‏باشند، و بیش از صد سال علائم و نشانه‏ای از اجاره و استجاره در بین غیر سادات و اولاد سادات موقوفٌ علیهم معلوم و مشاهده نگردیده، و در این صد سال اخیر مال الاجاره قلیل و مختصری به موجرین داده می‏شد، آن هم به بعضی؛ چون که بعضی در دسترس نبودند. چون طرفین از موجرین و مستاجرین به جهاتی، از جمله در دست نداشتن اصل وقفنامه، با هم سازش می‏کردند و فعلًا اولاد سادات، مال الاجاره مرسومی فعلی را که چندین برابر سابق است درخواست و مطالبه می‏نمایند، و مستاجرین مدعی‏اند بر اینکه-[ بر] فرض صحت وقف- اجداد ما در این مدت مراتعی را به صورت مزارع و خرابه‏ها را آباد نموده‏اند، لذا نباید مال الاجاره آباد فعلی از ما گرفته شود، مستدعی است برای سکونت و تصرف مقدار از آن ملک که از زمان سابق تا حال در دست آباء و اجداد ما بوده اجازه بفرمایید و مرقوم دارید نحوه مال الاجاره و وظیفه مستاجرین چیست؟ استدعا داریم که جواب آن را در صدر ورقه مرقوم بفرمایید که مورد لزوم و حاجت است. ۱۲ ذی الحجه ۸۲».


امام خمینی (ره)؛ 01 اردیبهشت 1342
 

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: