شناسه مطلب صحیفه
نمایش نسخه چاپی

یادداشت اصلاحی به آقای سید حمید روحانی (تایید یک خاطره جهت درج در کتاب)

نجف
تایید یک خاطره جهت درج در کتاب نهضت امام خمینی
روحانی (زیارتی)، سید حمید
جلد ۳ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۲۱۴

روز دوشنبه 17 فروردین ماه 43 [وزیر کشور «1» برای بار ثانی‌] و سرهنگ مولوی «2» به حضور امام خمینی رسیده اعلام داشت که شما آزادید و می‌توانید به قم تشریف فرما شوید. [او جواب داد که اگر بنا است شماها به کارهای سابق ادامه دهید و با مردم رفتار سابق را داشته باشید بودن من در اینجا اصلح است. مولوی جواب داد که به درجه‌ام قسم که دیگر آن حرفها نیست‌] و آن گاه که آمادگی معظمٌ له را برای حرکت به طرف قم به دست آورد، به منظور جلوگیری از ایجاد موج و خروش مردمی و تظاهرات توده‌ای اظهار داشت که این وظیفه ماست که جهت حفظ و حراست شما از هر گونه پیشامد غیر منتظره‌ای! ترتیب حرکت شما را به قم بدهیم و شما را به سلامت به منزل برسانیم!! و روی همین غرض که می‌خواستند معظمٌ له را به اصطلاح به سلامت به منزل برسانند و از هر گونه پیشامد غیر منتظره‌ای دور نگه دارند! وقت حرکت ایشان را شب قرار دادند تا در ساعتهای خلوت شب به قم برسند! «3».

«۱»- آقای جواد صدر.«۲»- رئیس ساواک تهران در سال ۱۳۴۳.«۳»- متن فوق- به استثنای جملات داخل کروشه‏[]- نوشته آقای سید حمید روحانی( زیارتی) است که برای درج در کتاب« نهضت امام خمینی» تنظیم نموده و به منظور اطمینان از صحت مطالب، آن را به امام خمینی ارائه کرده است و امام نیز اصلاحات را با خط خویش در حاشیه آن مرقوم داشته‏اند که در داخل کروشه مشخص می‏باشد.


امام خمینی (ره)؛ 01 فروردین 1356
 

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: