مطلب مرتبط

این فتنه‌گران، مرتبط با آمریکا هستند ولو اینکه اسمشان برخلاف استاین فتنه‌گران، مرتبط با آمریکا هستند ولو اینکه اسمشان برخلاف است
شناسه مطلب صحیفه
نمایش نسخه چاپی

سخنرانی در جمع مردم (آمادگی برای انتخابات مجلس موسسان)

قم
رای ملت به «جمهوری اسلامی»- لزوم آمادگی برای انتخابات مجلس موسسان
اقشار مختلف مردم شهرستانها
جلد ۶ صحیفه امام خمینی (ره)، از صفحه ۴۷۱ تا صفحه ۴۷۲

[بسم الله الرحمن الرحیم‌]

برقراری «جمهوری اسلامی» به اتفاق آرا

از خداوند تعالی توفیق شما آقایان را خواستارم. به همت شما زن و مرد، کوچک و بزرگ جمهوری اسلامی برقرار شد و تقریباً اتفاق آرا بود از ... بیست میلیون رای، 150 هزار، 145 هزار نفی بود؛ آن هم یک تقلباتی در صندوقها شده بود من جمله در قم یک زن تقلب کرده بود و قریب نیم ساعت قبل از شروع کردن تقلب کرده بود. از کرمانشاه هم بعضی آمدند گفتند که تقلب شده است؛ و الّا آرای همه باید با جمهوری اسلامی باشد. اگر چنانچه سایر اقشار مملکت حتی منحرفین از اسلام هم بدانند که اسلام چیست، بدانند که برنامه‌های اسلام چه هست، همه‌شان به اسلام روی می‌آورند مگر آنهایی که دست نشانده امریکا یا سایر ابرقدرتها هستند. اینهایی که الآن در ایران مشغول فتنه هستند اینها از اسلام هیچ اطلاع ندارند، و به حسب آن طوری که من می‌فهمم، اینها مرتبط با امریکا هستند و لو اینکه اسمشان بر خلاف است! و ملت ما باید اینها را رد بکنند و اعتنایی به آنها نکنند، و خودشان در همین سیل جمعیت ایران منحل خواهند شد.

انتخابات مجلس موسسان‌

شما جوانها و شما مرد و زن ان شاء الله در انتخاباتی که در پیش داریم برای مجلس موسسان، که قانون اساسی جمهوری اسلامی را آنها باید تصویب کنند همین طور که رو آوردید با عشق و علاقه به جمهوری اسلامی و رای دادید در آنجا هم باید با عشق و علاقه، در هر شهری، در هر استانی با عشق و علاقه تعیین کنید اشخاص فاضل، اشخاص‌ امین را، اشخاص متدین امین فاضل را، برای اینکه بروند در مجلس موسسان و قانون اساسی جمهوری اسلامی را تصویب کنند. ان شاء الله خداوند به شما و همه ملت ما خیر و عافیت عنایت کند و ان شاء الله بتوانیم برنامه اسلام را پیاده کنیم. الآن لفظ است، لفظ «جمهوری اسلامی» است؛ باز معنایش نیامده است. ما باید راههایی را طی کنیم تا «محتوای» جمهوری اسلامی در ایران پیاده بشود. دعا کنید ان شاء الله موفق بشویم و اسلام را زنده کنیم و احکام اسلام را زنده کنیم. خداوند به همه شما توفیق و سعادت عنایت کند.امام خمینی (ره)؛ 15 فروردین 1358

جمله طلایی

فراز طلایی

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: