شناسه مطلب صحیفه
نمایش نسخه چاپی

سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره زیانهای مادی و معنوی شاه‌

پاریس، نوفل لوشاتو
زیانهای مادی و معنوی شاه برای ایران- رسالت پیام‌رسانی ایرانیان برون مرزی
دانشجویان و ایرانیان مقیم خارج‌
جلد ۵ صحیفه امام خمینی (ره)، از صفحه ۱۵ تا صفحه ۱۷

[بسم الله الرحمن الرحیم‌]

فرار مغزها

... خدا همه شما را حفظ کند ان شاء الله. ما امیدواریم این نیروهایی که الآن دارد در خارج از ایران مصرف می‌شود [به ایران برگردد]، نیروهای انسانی که مهمترین نیروهای مملکت است، بسیاری‌اش الآن در خارج ایران مصرف می‌شود و تقریباً از جیب ایران بیرون می‌رود و هدر می‌رود؛ این هم یکی از ضررهایی است که از شاه به ملت ما می‌رسد، علاوه بر ضررهای مادی ضرر معنوی است که از این شخص به ما می‌رسد، برای اینکه محیط ایران را جوری کرده‌اند که خود ایرانی‌ها، آن اشخاصی که موثر هستند، نمی‌توانند در ایران باقی باشند. بسیاری از اطبا- عرض می‌کنم- از دکترها، از مهندسین، از اشخاصی که می‌توانند در ایران خدمت بکنند، اداره بکنند ایران را، برای خاطر این دشواریهایی که در ایران هست و شاه پیش آورده است، اینها مع الاسف در خارج ایران به سر می‌برند. همین امروز که دو نفر از امریکا آمده بودند، طبیب بودند، می‌گفتند که اطبایی که از ایران در امریکا هستند با خانواده‌هاشان حدود بیست هزار هستند و بچه‌های اینها- [مدت‌] طولانی است که اینها رفتند آنجا- بچه‌های اینها حتی فارسی را نمی‌دانند که در آنجا تربیت شدند. و اینها یک نیروهایی هستند که باید در خود ایران باشند و صرف مصالح ایران بشوند؛ و برای خاطر اینکه ایران اصلًا اختناق است و مردم از وضع ایران به تنگ آمده‌اند، هر کس توانسته از ایران بیرون رفته است. و الآن در ممالک خارجه بسیار از نیروهای ما به هدر می‌رود؛ در صورتی که باید اینها در مملکت‌ خودشان، خدمت به مملکت خودشان بکنند. و ما امیدواریم که این نهضتی که در ایران پیدا شده است و تمام اهالی ایران که بپاخاسته‌اند و آزادی و استقلال می‌خواهند، ان شاء الله حاصل بشود و این نیروهای عظیمی که از ایران در خارج هست برگردند به مملکت خودشان و در آنجا به آب و خاک خودشان خدمت بکنند.

آرمانهای ملت انقلابی ایران‌

و ما امیدواریم که شما جوانها که در خارج هستید با ایرانی‌ها هم صدا بشوید و مسائل ایران را به خارج ایران- که هستید- برسانید. تبلیغاتی که از طرف شاه و دارودسته‌اش شده است زیاد است، و ایران را بد معرفی می‌کنند و خواسته‌های ایرانی‌ها را بد معرفی می‌کنند، و شاید بسیاری از خارجیها خیال کنند که ایرانی‌ها- به قول کارتر- از باب اینکه آزادیِ همچو وسیعی به آنها دادند به صدا درآمده‌اند! و شاید بسیاریشان هم خیال کنند که مردم آشوب طلبی، و وحشی‌ای هستند! در صورتی که اینها آزادی می‌خواهند که همه بشر می‌خواهد، استقلال می‌خواهند که همه کس می‌خواهد و می‌خواهند که دست اجانب از مملکتشان کوتاه باشد،  می‌خواهند که اقتصاد مملکتشان در دست خودشان اداره بشود، می‌خواهند فرهنگ مملکتشان را خودشان مستقلًا اداره بکنند، می‌خواهند ارتش را دیگران اداره نکنند، مستشارهای امریکایی نیایند و ارتش را قبضه نکنند، می‌خواهند پایگاههای امریکا از مملکتشان برداشته بشود؛ یک مملکت آزاد و مستقل باشد. فریاد ملت ایران این است که حکومت عدل اسلامی می‌خواهند که همه این مفسده‌ها را از بین ببرد.

رسالت پیام‌رسانی ایرانیان مقیم خارج‌

و ما امیدواریم که شما جوانها هم در خارج از مملکت که هستید این مطالب ایرانی‌ها را برسانید به این رفقای امریکایی‌تان، ایتالیایی‌تان، انگلیسی‌تان، فرانسوی‌تان؛ و به آنها حالی کنید که مملکت ایران- ملت ایران- یک همچو [موضوعاتی‌] می‌خواهند نه آن طوری که از بس که آزادی به آنها دادند صدایشان درآمده! خیر، از باب اختناقی است‌ که در ایران هست. الآن هم که [پی در پی‌] فریاد می‌زند این مرد که آزادی ما دادیم و ... الآن هم همه روزنامه‌ها در اختناق هستند. رادیو در دست نظامی هست؛ مملکت اصلًا با حال غیر عادی الآن هست، و همه‌اش نظامی و سرنیزه الآن حکمفرماست در ایران. هیچ آرامشی در ایران الآن نیست و هر روز کشتار هست؛ هر روز گرفتاری هست. همین الآن که تلفن آمده است از ایران، در مشهد تظاهرات برای قتل دیروز هست. قتل دیروز را من الآن نمی‌دانم چی بوده و چقدر بوده.
به هر صورت، خداوند ان شاء الله به همه شما توفیق بدهد؛ خداوند همه‌تان را به مملکت خودتان با سلامت و با استقلال و آزادی برگرداند. موفق باشید ان شاء الله.امام خمینی (ره)؛ 27 آبان 1357

فراز طلایی

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: