شناسه مطلب صحیفه
نمایش نسخه چاپی

بیانات در جمع اعضای انجمن اسلامی دانشگاه تهران (ماهیت اصلاحات ارضی)

قم
فرا رسیدن ماه محرّم
افشای ماهیت اصلاحات ارضی، آزادی زنان و آزادی بیان رژیم شاه
دانشجویان عضو انجمن اسلامی دانشگاه تهران‌
جلد ۱ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۱۹۱

[بسم الله الرحمن الرحیم‌]
جوانان مسلمان دانشگاه تهران به منزل ما خوش آمدید. امید است در نگهداری دین خود استوار باشید ... زیرا از شما جوانان برومند انتظار زیادی داریم. ما ملتهای مسلمان باید متحد شویم و با اسرائیل و عمال آنها در ایران مبارزه کنیم. حوزه علمیه هرگز مخالف اصلاحات ارضی نبوده؛ آیا دولت به ما پیشنهاد کرد و از ما نظر خواست؟ ما می‌دانیم این موضوع برای سرگرمی کشاورزان فراهم شده است. موضوع حق شرکت دادن زنان در انتخابات مانعی ندارد؛ ولی حق انتخاب شدن آنها فحشا به بار می‌آورد. موضوع حق رای دادن زنان و غیره در درجه آخر اهمیت قرار دارد. ما می‌خواهیم مشروطیت را حفظ کنیم. اکنون که در ایران حق آزادی از ما سلب شده، به فکر زنها افتاده‌اند! در حال حاضر آزادی قلم، بیان، افکار و حتی حق حیات از مردم سلب گردیده است. برای دفتر ولیعهد ماهی پنجاه تا شصت هزار تومان هزینه برآورد کرده‌اند؛ و حال آنکه به هر نفر طلبه، ما در هر ماه بیست الی سی تومان حقوق می‌دهیم‌

«۱»- برابر گزارش مورخ ۱۶/ ۲/ ۱۳۴۲ ساواک، امام خمینی این سخنان را در دیداری که دانشجویان عضو انجمن اسلامی دانشگاه تهران در روز ۱۰/ ۲/ ۴۲ ساعت هجده با ایشان داشتند؛ ایراد فرموده‏اند.


امام خمینی (ره)؛ 10 اردیبهشت 1342

جمله طلایی

فراز طلایی

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: