شناسه مطلب صحیفه
نمایش نسخه چاپی

تقریظ به سید عبد الغنی اردبیلی (شیوه نگارش تقریرات درس فلسفه)

قم
تذکر درباره شیوه نگارش تقریرات درس فلسفه امام خمینی «1»
اردبیلی، سید عبد الغنی
جلد ۱ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۳۳
بسیار خوب و جامع الاطراف است، لکن مراعات عبارات قدری نشده است؛ مثلًا «وحدت و کثرت» به جای «وحده و کثره» نوشته شده است، و این در عبارات عربی صحیح نیست‌
«۱»- دستخط امام خمینی در حاشیه تقریرات درس فلسفه ایشان است که آقای سید عبد الغنی اردبیلی آن را به رشته تحریر در آورده است.


امام خمینی (ره)؛ 01 فروردین 1332
 

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: