شناسه مطلب صحیفه
نمایش نسخه چاپی

Telegram [Message of acknowledgement]

Najaf
Message of acknowledgement
`Ali Iranpour
جلد ۱ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۴۴۸

 

From: Najaf
To: Qum
His Eminence Haj Aqa Shahabuddin Ishraqi
Dear Mr. Shatir-`Ali Iranpour: «1»
Thank you for your kindness.
Khomeini
 

 

«۱»- Imam Khomeini's telegram is in response to a kind telegram sent by (Haj Shatir)`Ali Iranpour, one of the sangaki (a kind of bread) bakers, district ۲, Qum.


امام خمینی (ره)؛ 01 مهر 1344
 

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: