مطلب مرتبط

سخنرانى در جمع اعضاى جامعه زنان خارجى مقيم ايران (مدعيان حقوق بشر)عدم دسترسی به عمق جنایات شاه‌دروغ‌پردازیهای بنگاه خبری استعمارمدعیان حقوق بشر در خدمت ابرقدرتهارسوا نمودن دستگاههای دروغ‌پراکنی‌سخنرانی در جمع اعضای جامعه زنان خارجی مقیم ایران (مدعیان حقوق بشر)
شناسه مطلب صحیفه
نمایش نسخه چاپی

سخنرانی در جمع اعضای جامعه زنان خارجی مقیم ایران (مدعیان حقوق بشر)

قم
مدعیان حقوق بشر- امپریالیسم خبری
نمایندگان جامعه زنان خارجی مقیم ایران (سازمان طرفدار انقلاب اسلامی-) صاحب امتیاز و هیات تحریریه نشریه لاله‌
جلد ۷ صحیفه امام خمینی (ره)، از صفحه ۱۰۹ تا صفحه ۱۱۲

توضیح تاریخی

  • در فاجعه آتش‏سوزی سینما رکس آبادان در28مرداد 1357 که از سوی ساواک و عوامل رژیم پهلوی به وقوع پیوست، 377 نفر به طرزی فجیع کشته شدند. در جریان این آتش‏سوزی، تماشاگران سینما که در آن روز، حدود 700 نفر بودند برای فرار از مهلکه به طرف درهای خروجی روی آوردند، ولی درها را بسته یافتند. رژیم شاه با متهم کردن نیروهای انقلابی در این حادثه ضد انسانی، قصد داشت تا انقلابیون مسلمان را افرادی متحجّر و مخالف با هُنر و ضد مردم نشان دهد. ر.ک. سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی، www.irdc.ir

بسم الله الرحمن الرحیم‌

عدم دسترسی به عمق جنایات شاه‌

من از بانوان محترم که همدرد ما هستند و در این مصیبتهایی که به ملت ایران وارد شده است اظهار همدردی می‌کنند متشکرم؛ لکن باید به شما بانوان محترم تذکر دهم که جنایات شاه را نه شما- تمامش را- اطلاع دارید و نه ما و نه آن اشخاصی که نزدیک به شاه هم بودند. جنایات اینها مراتب و درجاتی داشته است که بعضی از آن واضح بوده است، همه دیده‌اند؛ این جنایات و آدمکشیها و حبسها و زجرهایی که صدایش از داخل زندانها به بیرون رسیده است. یک مرتبه از جنایات و خیانات، آنهایی بوده است که وزرای شاه و اطرافیهای شاه اطلاع داشتند و ماها و شماها اطلاع نداشتیم. پاره‌ای از جنایات [را]، هم خود شاه مطلع بوده است؛ خیانتی که کرده است، دیگران مطلع نبودند. ما نمی‌توانیم به عمق جنایات و خیانات این پدر و پسر اطلاع پیدا کنیم. شما که غایت امر- یکی از شما- 22 سال اینجا بوده است، «1» ما هم که تمام عمرمان را اینجا بودیم و در جریان امورْ بسیاری از عمرمان را گذراندیم، باز نمی‌توانیم بر عمق این جنایات اطلاع پیدا کنیم. تاریخ هم نمی‌تواند عمق این جنایات و خیانات را ثبت کند؛ تاریخ آن قدر می‌تواند که اطلاع پیدا می‌کند. و جنایات شاه بسیاری‌اش زیر پرده است که غیر از خودش و امثال کارتر اطلاع ندارند.

دروغ‌پردازیهای بنگاه خبری استعمار

من از شما تشکر می‌کنم که برای همدردی ما تشکیل یک انجمن دادید و می‌خواهید که مطالب ما را برسانید. ما در دنیا مظلوم هستیم برای اینکه دنیا طرفدار شاه ظالم بود و تمام دولتهای خارجی- مگر کمی از آنها- طرفداری می‌کردند و از ظلم و ستم او پشتیبانی می‌کردند. ملت ما الآن هم مظلوم است برای اینکه نویسندگان خارج به طوری وجهه این انقلاب را جلوه دادند در خارج و به طوری دروغ گفتند و شایعه‌پراکنی کردند که ملت ما را غیر از آن که هست و غیر از آن که می‌بینید، جلوه دادند در روزنامه‌های خارج؛ از جمله چیزهایی که نوشتند این است که اینهایی که کشته می‌شوند و اعدام می‌شوند، از زیر خاک بیرون می‌آورند مردم و تکه تکه می‌کنند! ... شما در تمام ایران تفتیش کنید اگر یک نفر یک همچو کاری برایش شده است، آنها حق دارند بگویند [: نسبت به‌] همه شده است! لکن من می‌دانم نویسنده‌های خارج اکثرشان- یا بسیاری‌شان جیره خوار همین دستگاهها هستند. اینها دیدند که ملت ایران به واسطه قدرت ایمانی که داشتند نهضتی ... کردند [که در نتیجه آن‌] دست اربابها کوتاه شده است و دست آنهایی که منافع را به اینها واصل می‌کردند کوتاه شده است، اینها برای انتقامجویی یا برگرداندن اوضاع سابق، برای نفع خواهی دست به این تبلیغات زدند.
تمام این تبلیغات، بر خلاف واقع است. شما می‌بینید که اینجا احکام اعدام برای [چه‌] اشخاصی صادر می‌شود؛ خوب است که این اشخاص را و پرونده این اشخاص را ملاحظه کنید ببینید که این اشخاص که حکم اعدامشان صادر شده و اعدام شده‌اند آیا یک نفر کشتند؟ آیا ده نفر کشته‌اند؟ آیا یک ملت را بیچاره کردند؟ اینها تمام ملت ایران را بیچاره کردند و در ظرف پنجاه سال همه را در تحت فشار قرار داده‌اند اینها جنایاتی به این ملت کردند که اگر ... دادگاهها نبود خود ملت می‌ریختند و آنها را می‌کشتند! دادگاهها کنترل کردند عواطف ملت را، ملتی که در خیابانها جوانهای خود را با امر امثال‌ اینها به خون آغشته دیده؛ با امر همین شاه و با امر همین هویدا «2» و با امر همین «3») 48 (و امثال اینها. طاقت ندارد که اینها را زنده ببیند.

مدعیان حقوق بشر در خدمت ابرقدرتها

اینهایی که مدعی حقوق بشر هستند و حالا برای امثال هویدا سینه زنی می‌کنند و اظهار تاسف و تاثر می‌کنند، «4» اینها آیا طرفدار حقوق بشرند یا طرفدار مملکتها و حکومتهای ابرقدرتند؟
اگر اینها طرفدار حقوق بشرند چه شد که در مدت پنجاه سال این بشر در اینجا زیر شکنجه بود، [در معرض‌] اعدام بود، این بشری را که در اینجا با تاوه سرخ می‌کردند و بشری را که پای او را می‌بریدند با اره، اینها نفس نکشیدند؟ امروز نفس می‌کشند و امروز تبلیغات می‌کنند؟! مگر اینها که کشته شدند بشر نبودند؟ مگر اینها حقوق نداشتند؟ مگر حق بشر این نیست که اگر کسی کسی را کشت قصاص بکند؟ این حق بشر است، حق اشخاصی است که از اولاد او یا از بقایای اوست که قصاص کند از اینها. لکن عمده این است که این جامعه‌های حقوق بشر در خدمت ابرقدرتها هستند با اسم «حقوق بشر»؛ این جامعه‌هایی که برای حقوق بشر فریاد می‌زنند می‌خواهند حقوق بشر پایمال بشود، این روزنامه‌نویسها و مطبوعاتی که به اسم بشر دوستی انتشار این اکاذیب را می‌کنند، اینها در خدمت ابرقدرتها هستند، اینها حقوق بشر را پایمال می‌کنند.

رسوا نمودن دستگاههای دروغ‌پراکنی‌

من از شما جمعیتی که الآن در ایران برای بررسی اوضاع ملت ما و اوضاع کشور ما تشکیل جلسه داده‌اید- بعد از تشکر- خواستارم که شما اوضاع ایران را بررسی کنید و آن طور که هست منعکس کنید. بررسی کنید که آیا این مردم در اینجا دارند قتل عام می‌کنند؟ این مردم از گورستانها بیرون می‌کنند اجساد را و تکه تکه می‌کنند؟! مردم دارند.
آتش می‌زنند؟! این را بررسی کنید ببینید که قضیه، قضیه انتقامجویی به معنای غیر انسانی است؟ یا خیر، دادگاههایی است که بعد از اینکه جرمهای اینها- همه- ثابت است و همه جرمهای زیاد دارند، اینها محکوم به اعدام هستند. [و] اگر این دادگاهها نبود و اگر جلوگیری از این مردم به واسطه دادگاه نبود، آن وقت مردم خودشان قیام می‌کردند؛ برای اینکه آنهایی که کشتار عمومی کردند در یک ملتی، آنهایی که قضیه ... را پیش آوردند و در آبادان یک دسته بزرگی، قریب چهار صد نفر آدم را سوزاندند، «5» اینها را دارند اینها اعدام می‌کنند نه اینکه اشخاص عادی را. اشخاص عادی را شما ملاحظه می‌کنید که تا کنون قریب هفتصد نفر، ششصد نفر آزاد شدند ... برای اینکه جرمهایشان کم بوده است. و همین طور کسانی که جرمهایشان کم است اینها را آزاد می‌کنند. آنهایی که محکوم به حبس می‌شوند یا محکوم به اعدام می‌شوند، آنها اشخاصی هستند که دارای جرمهای بزرگ بودند. در روزنامه‌های خارجی شماها این طور انعکاس شده است؛ و این اسباب این شده است که ملت ایران به خارجیها بدبین بشوند، به واسطه این روزنامه‌نویسها و به واسطه این مدعیان حقوق بشر.
شما روشن کنید آنها را، و به مردم ایران هم اطلاع بدهید که اینها یک مردمی هستند که طرفدار حقوق بشر نیستند، طرفدار حق ابرقدرتها هستند. اینها از آن مردم شریف اروپا نیستند؛ اینها یک دسته جیره خوار هستند. در هر صورت من از شما تشکر می‌کنم که در این مسائل مشکل ما بنا دارید که به ملت ما کمک کنید، و کمک تبلیغاتی از بزرگترین کمکهایی است که الآن از شما ... ممکن است. من از شما باز هم تشکر می‌کنم. خداوند حفظ کند شما را.
و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته.

«۱»- یکی از خانمهای خارجی حاضر در جلسه.«۲»- امیر عباس هویدا، نخست وزیر از دوران سلطنت محمد رضا پهلوی.«۳»- نعمت اللَّه نصیری، از عوامل کودتای ۲۸ مرداد و از روسای ساواک.«۴»- ر. ک. پانوشت ۳، پیام رادیو- تلویزیونی ۱۲ فروردین امام خمینی.«۵»- اشاره به فاجعه آتش زدن سینما رکس آبادان.


امام خمینی (ره)؛ 04 اردیبهشت 1358

صوت مطلب

کیفیت متوسطحجم 1/36 مگابایتبیشتر

فراز طلایی

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: