مطلب مرتبط

سخنرانى در جمع اقشار مختلف مردم درباره جريان مجلس مؤسسان‌
شناسه مطلب صحیفه
نمایش نسخه چاپی

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم درباره جریان مجلس موسسان‌

قم
جریان مجلس موسسان و توطئه دشمنان برای جلوگیری از تصویب قانون اساسی
اقشار مختلف مردم‌
جلد ۸ صحیفه امام خمینی (ره)، از صفحه ۱۵۹ تا صفحه ۱۶۳

توضیح تاریخی

  • پیرو این اعلام خطر امام ره، جلسه مشترک دولت و شورای انقلاب با ایشان برگزار شد. در این جلسه سه نظر مطرح شد: 1. تصویب قانون اساسی توسط مجلس موسسان. 2. برگزاری رفراندوم قانون اساسی با صرف نظر از تشکیل مجلس موسسان و با تایید مراجع. 3. بررسی قانون اساسی توسط یک مجمع از خبرگان با تعداد کم‌تر و افراد خبره و مجرّب به مسائل اسلام. دیدگاه اول بنا بر نظر امام ره به دلیل تسریع در امر تصویب قانون اساسی و احتمال حضور و کارشکنی افراد ضد انقلاب و غیر دینی در این مجلس رد شد. در ادامه بحث دیدگاه سوم مورد تصویب قرار گرفت و عملا مجلس موسسان جای خود را به مجلس خبرگان داد. ر.ک. تاریخ انقلاب اسلامی، موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت، جلد دوم صفحه 34.

بسم الله الرحمن الرحیم‌

اعلام خطر

من هر وقت احساس خطر بکنم برای اسلام، برای مسلمین، لازم می‌دانم تکلیف خودم را ادا کنم و مسلمین را آگاه کنم. من در این موقع که برای رای‌گیری در قانون اساسی است احساس خطر می‌کنم، احساس توطئه می‌کنم و لازم می‌دانم تذکراتی به ملت ایران بدهم تا تکلیف خودم را ادا کرده باشم. این چند روز، این چند روز که صحبت از قانون اساسی و نشر قانون اساسی است، مسائلی طرح می‌شود که به نظر من توطئه‌ای در کار است. توطئه‌ای که برای اسلام و برای مسلمین و برای کشور ما خطر پیش می‌آورد. این چند روز که صحبت از قانون اساسی است و مطالعه در قانون اساسی و به رفراندم قرار دادن قانون اساسی، بعد از مجلس و بعد از مطالعه کارشناسان، مطالبی پیش آمده است که من احساس خطر می‌کنم، و لازم می‌دانم ملت را از این خطر آگاه کنم.

طرح مشکلات، توطئه یا غفلت‌

در اجتماعاتی که می‌شود، گروههایی که در اینجا اجتماع می‌کنند از اقشار مختلف، مسائلی را طرح می‌کنند که امروز وقت آن مسائل نیست؛ اشکالاتی را طرح می‌کنند که امروز وقت آن اشکالات نیست. من احتمال می‌دهم که این مسائل و این اشکالات ناخودآگاه از طرف اشخاصی طرح می‌شود که یا مستقیماً یا به واسطه تحت تاثیر توطئه‌ها [واقع‌] شده‌اند. ما امروز گرفتار مسئله‌ای هستیم که باید تمام افکار ملت ما متوجه به همان‌ مساله باشد. صحبت از گرفتاریها، صحبت از نابسامانیها، صحبت از اشتباهات دولت، صحبت از خرابی اوضاع، بیموقع است. آقایان توجه داشته باشند امروز روزی نیست که طرح اشکالات بشود: در ارتش طرح اشکال بشود؛ در وزارتخانه‌ها طرح اشکال بشود؛ در کمیته‌ها طرح اشکال بشود؛ در دادگاهها طرح اشکال بشود. امروز اشکال به این قشرها محتمل است از ناحیه اشخاصی باشد که توطئه بزرگ را می‌خواهند انجام دهند. در وقتی که قانون اساسی را می‌خواهند طرح کنند و به نظر ملت برسانند، ذکر این مسائل یا توطئه است یا جهالت.

توطئه در تعویق تصویب قانون اساسی‌

آن مطلبی که بسیار مهم است این است که من اول باید بگویم صحبتم با کیست و با چه اشخاصی، و بعد عرض کنم. اشخاص مختلفند در مخالفت؛ یک اشخاصی هستند که حسن نیت دارند، لکن توجه به عمق مسائل ندارند؛ یکی اشخاصی هستند که تحت تاثیر تبلیغات و صحبتهای اشخاص مغرض واقع می‌شوند، در عین حال که حسن نیت دارند؛ یک اشخاصی هم هستند که با کمال سوء نیت مشغول توطئه هستند. توطئه این است که تصویب قانون اساسی را به تعویق بیندازند. یک سال، دو سال بحث و شور قرار بدهند، و ریشه‌های گندیده به هم متصل بشوند و اساس اسلام را از بین ببرند.
تعویق تصویب قانون اساسی و برقراری جمهوری اسلامی، استقرار حکومت اسلامی، این تعویق موجب این می‌شود که اشخاص توطئه‌گر در مرزهای ما در داخل، در خارج، با هم متصل بشوند، و با اتصال با هم اصل قانون اساسی و اصل اساس اسلام را پایمال کنند. اشخاصی که حسن نیت دارند باید توجه کنند که اگر چنانچه به آن طور که مجلس موسسان صحبت می‌شود و به آن طور که قانون اساسی در مجلس موسسان واقع بشود، که این مطلب از اشخاصی که سوء نیت دارند طرح شده است و به اشخاصی که با کمال تاسف حسن نیت دارند سرایت کرده است، این معنا این است که دو سال، سه سال، به مباحثات و معارضات دامن‌زده بشود و توطئه‌ها مجتمع شود. الآن دارند مزدورانی در ایران از آن طرف مرز تربیت می‌کنند. که اگر ما بزودی مطلب را خاتمه ندهیم، این مزدوران مجتمع می‌شوند؛ و با اجتماع آنها ممکن است مصیبتی به بار بیاورد، باز شما را به زحمت بیندازد. و لو سرکوب می‌شوند، لکن زحمت ایجاد می‌کنند.

طرح دولت، در جایگزینی مجلس موسسان‌

مجلس موسسان برای این است که مردم، منتخبات [و] منتخبین خودشان را تعیین کنند؛ و این فرق ندارد بین آنکه طرح فعلی دولت باشد، یا طرحهایی که اشخاصی که توجه ندارند، یا تحت تاثیر واقع شده‌اند، یا شیاطین به آنها چیزهایی را تزریق کرده‌اند، که تعویق بیندازد و استقرار حکومت اسلامی یکی- دو سال طول بکشد تا توطئه‌ها نضج بگیرند و اساس را از بین ببرند. آن طرحی که دولت داده است این است که همان مجلس موسسان با افراد کمتر، از خود ملت، به تصویب ملت، به انتخاب ملت، اشخاصی انتخاب بشوند؛ و آنها در قانون اساسی، که پیشنویس شده است، مطالعه کنند؛ و اشکالاتی که روشنفکران و حقوقدانان و سایر مردم به قانون اساسی، که پیشنویس شده است، طرح کنند؛ و منتخبین مردم مطالعه کنند؛ و بعد از اینکه آنها تصویب کردند، باز هم به رفراندم گذاشته شود. با اینکه احتیاج نیست؛ لکن ما برای اینکه تحکیم بشود مطلب، به نظر عموم می‌گذاریم.

مجلس موسسان، دستاویز غرب باوران‌

لکن اگر آن مجلس موسسانِ با طول و عرض و عمق، که دو سال، سه سال، باید طول بکشد تا قانون تصویب بشود، اگر آن طرح را ما بخواهیم از این روشنفکران غربزده، که بعضی از این قشرهای روشنفکر هستند، از این مزدوران با توجه، از آنهایی که می‌خواهند رژیم سابق را برگردانند و یا شبیه آن را، از آنهایی که از آن طرف مرزها به آنها کمک می‌شود، از آنهایی که مزد می‌دهند به کارگرها که کار نکنند، از آنهایی که اسلام را کهنه می‌دانند، از آنهایی که از اسلام می‌ترسند، اگر ما بخواهیم تعویق بیندازیم و آن طوری که آنها با شیطنت طرح کردند و مع الاسف بعض از اشخاصی که حسن نیت‌ دارند باورشان آمده است، باید برای اسلام فاتحه بخوانیم؛ باید برای کشور خودمان فاتحه بخوانیم.
من امروز ملت را آگاه کردم که طرح مجلس موسسان به آن معنایی که از غرب طرح شده است و الهام از شیاطین گرفته شده است، موجب تعویق می‌شود و موجب فساد. اینها که در مراحل اول شکست خوردند، اینها که رفراندم را تحریم کردند، اینها که انحرافات اسلامی دارند، بعد از شکست از رفراندم، به این فکر افتاده‌اند که نگذارند قانون اساسی به این زودیها تصویب شود، تا بلکه به خیال خودشان توطئه‌ها نضج پیدا کند، و به خیال خودشان باز مسائل سابق برگردد. ملت ایران، بدانید و بشناسید اینها را! آنهایی که غفلت کرده‌اند توجه فرمایند. آنهایی که سابقاً رفراندم را تحریم کردند حالا هم دارند می‌گویند ما شرکت نمی‌کنیم تا مجلس موسسان پیدا بشود، ببینید چه اشخاصی هستند آنها. آنی که از آن طرف مملکت می‌گوید ما شرکت نمی‌کنیم، از آنجایی که مرکز توطئه است، از کردستان که مرکز توطئه است، آنهایی که می‌گویند ما شرکت نمی‌کنیم، چه نظر دارند؟ آنهایی که تبع کمونیستها هستند، چه نظر دارند؟

استمداد شیطان بزرگ از دیگر شیاطین‌

بزرگان ما توجه کنند، به عمق مطالب برسند. اقشار مختلفه دارند با هم مجتمع می‌شوند. اوّلی که اسلام بنا شد که تحقق پیدا بکند، شیطان بزرگ رفت و شیاطین را فریاد زد که اگر این اسلام درست بشود، کارها همه لنگ است. حالا هم فریاد بلند شده است. فریاد بلند کردند برای اینکه قانون اساسی را به تعویق بیندازند. باید آقایان توجه کنند؛ آنهایی که حسن نیت دارند مطالعه کنند، دقت کنند؛ تحت تاثیر اشخاصی که مفسد هستند نروند، روشنفکران ما تحت تاثیر روشنفکران حرفه‌ای نروند، حقوقدانهای ما تحت تاثیر حقوقدانهای غربی نروند، وکلای دادگستری ما تحت تاثیر غربزده‌ها نروند، قضات ما تحت تاثیر اشخاصی که غربزده‌اند نروند، دانشگاه ما تحت تاثیر اشخاصی که در دانشگاه افساد می‌کنند نروند، کارگرهای ما، دهقانان ما، تحت تاثیر اشخاص مفسد نروند. اینها شیاطینی هستند که در صدر اسلام هم شیطان بزرگشان فریاد زد و همه را با هم مجتمع کرد، الآن هم می‌خواهند همین کار را بکنند.
ملت، متوجه باش! وقت این نیست که اشکال بکنی به دولت؛ اشکال بکنی به ارتش؛ اشکالی بکنی به بازار. وقت این است که همه با هم مجتمع، برای تصویب قانون اساسی و تسریع در آن، که در ظرف یکی- دو ماه تمام بشود؛ نه یکی- دو سال طول بکشد تا اینکه توطئه‌ها نضج بگیرد.

اتمام حجت و اعلام خطر

خدایا! تو می‌دانی که من صلاح ملت را، صلاح اسلام را، صلاح قرآن مجید را، صلاح روحانیت را، صلاح مسلمین را دارم عرض می‌کنم. تعویق در تصویب قانون اساسی و گذاشتن آن را در نظر یک مجلس بزرگ موسسان که مناقشه آن و تاسیس آن شش ماه طول می‌کشد، و مناقشات آن معلوم نیست یکی و دو سال، سه سال، طول بکشد، خطر است برای اسلام؛ خطر است برای رسول الله تاسیس مجلس موسسان به آن طوری که غربیها الهام کردند، خطر است برای اسلام؛ خطر است، خطر است برای کشور اسلامی، خطر است برای امام زمان آنهایی که در اشتباه هستند برگردند و بدانند توطئه در کار است؛ و بدانند من کمال علاقه را به آنها دارم و نمی‌خواهم به آنها سوء ظن پیدا بشود. آن شیاطینی هم که می‌خواهند توطئه را بکنند بدانند که ملت ما بیدار است و این توطئه‌ها را خنثی خواهد کرد.
خداوند ما را از خواب غفلت بیدار کند. خداوند اسلام و مسلمین را تقویت کند. دست اجانب را از ممالک ما کوتاه کند. این ریشه‌های گندیده را که می‌خواهند توطئه کنند، خدایا قطع کن این ریشه‌ها را.
و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته‌امام خمینی (ره)؛ 25 خرداد 1358

صوت مطلب

کیفیت متوسطحجم 7/82 مگابایتبیشتر

جمله طلایی

فراز طلایی

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: