صوت
 
کلیدواژه:

کلیپ صوتی اصول هفتگانه امام | حمایت از محرومان و مستضعفان

منبع: khamenei.ir

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: