صوت
 
کلیدواژه:

کلیپی از سخنان امام در رابطه با صلح با مستکبرین

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: