شناسه مطلب صحیفه
نمایش نسخه چاپی

پیام به ملت ایران (تحریم تحصن، شایعه‌سازی و تضعیف دولت)

قم
تحریم تحصن، اعتصاب، شایعه‌سازی و تضعیف دولت اسلامی
ملت ایران
جلد ۹ صحیفه امام خمینی (ره)، از صفحه ۲۶۸ تا صفحه ۲۶۹

بسم الله الرحمن الرحیم‌
14 شهر رمضان المبارک 99
17 مرداد ماه 58
با کمال تاسف، در این روزهای پس از انقلاب که باید تمام قشرها برای ساختن و مرمّت خرابیهای دولت طاغوتی دست به دست هم بدهند و با پشتیبانی از دولت جمهوری اسلامی خسارات را جبران کنند، دیده و شنیده می‌شود اعتصاب بعد از اعتصاب و تحصن پس از تحصن و راهپیمایی پس از راهپیمایی و دروغ‌پراکنی دنبال دروغ‌پراکنی، و کوشش در تضعیف دولت با هر حیله و هر شایعه‌سازی رواج دارد. و در حالی که دولت با کوششی به اصلاح امور و مرمّت خرابیها اشتغال دارد، کارشکنیها شروع، به اسم صلاح‌اندیشی به تضعیف روحیه مردم و انتقاد بی‌منطق [از] دولت اسلامی بپاخاسته‌اند.
باید به برادران و خواهران بسیار محترم تذکر دهم که همان طور که در حال انقلاب، تحصن و اعتصاب بر ضد طاغوت موجب رضای خداوند تعالی بود، در حال حاضر که دولتْ اسلامی و ملی است و دشمن در توطئه است، تحصن و اعتصاب و شایعه‌سازی و جنجال بی‌اساس که باعث ضعف دولت و تقویت دشمنان اسلام و ملت می‌شود، موجب سخط «1» خداوند و از معاصی بزرگ و محرّمات عظیم شمرده می‌شود. دوستان من! شما اگر به اسلام و احکام آزادیبخش آن گرایش دارید، مخالفتها و کارشکنیها و تضعیف‌ دولت، خلاف اسلام است و اگر به ملیت و صلاح حال مستضعفین گرایش دارید، امروز تضعیف دولت و شایعه‌سازیها و دروغ‌پردازیها مخالف صلاح ملت و مستضعفین، و کمک به دشمنان ملت و کشور است. و کسانی که گروهها را وادار به اعتصاب و تحصن و تضعیف دولت می‌کنند، مخالفین نهضت و از طرفداران اجانب و یا اعمال آنها به نفع اجانب است. این جانب از تمام قشرهای ملت عزیز تقاضا دارم که به کمک دولت- که کمک به مستضعفین است- بشتابند، و تفرقه‌اندازان را به خود راه ندهند؛ و در این ایام ماه مبارک، خصوصاً ایام لیالی متبرکه قدر، در محافل و مساجد اجتماع، و دعای به اسلام و مسلمین نمایند. و السلام علی عباد الله الصالحین و رحمه الله و برکاته.
روح الله الموسوی الخمینی‌

«۱»- خشم، ناخشنودی.


امام خمینی (ره)؛ 17 مرداد 1358

جمله طلایی

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: