فیلم
 
کلیدواژه:

صبح ۱۰ تیر ۱۳۶۳/ ۱ شوال ۱۴۰۴

تهران، حسینیه جماران

عدم تهذیب نفس منشا گرفتاریها و جنگ‌افروزیها

مسئولین نظام و مقامات لشکری و کشوری و اقشار مختلف مردم‌

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: