یادداشت

سعادت

سربازان ما شهادت را سعادت می‌دانند و برای این سعادت کوشش می‌کنند.

26 فروردین 1358سعادت؛ -26 -621

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: