فیلم

باید هوشمند باشیم و بهانه دست دشمن ندهیم

خوب، ما یک همچو ابتلایی الآن در دنیا داریم که حرف دشمنهای ما که از اینجا بیرونشان راندند و آن قدر جنایات در این کشور کردند، مستند می‌شود؛ برای اینکه الآن هر روز، روزی صد نفر در ایران در زندان اوین اعدام می‌شوند- یکی از حرفهایش است- روزی صد نفر الآن دارد اعدام می‌شود! خوب، یک همچو گرفتاری ما داریم.
وقتی یک همچو گرفتاری داریم، ما باید خودمان توجه به مسائل بکنیم، هوشمند باشیم، یک وقت بهانه دست ندهیم که- خدای نخواسته- یک چیز کوچکی را ما عمل کنیم، این بهانه بشود دست آنها و به قول خودشان، مستند پیدا بکنند.

" /> 1361061401 - 13 -pic.jpg
 
کلیدواژه:

خوب، ما یک همچو ابتلایی الآن در دنیا داریم که حرف دشمنهای ما که از اینجا بیرونشان راندند و آن قدر جنایات در این کشور کردند، مستند می‌شود؛ برای اینکه الآن هر روز، روزی صد نفر در ایران در زندان اوین اعدام می‌شوند- یکی از حرفهایش است- روزی صد نفر الآن دارد اعدام می‌شود! خوب، یک همچو گرفتاری ما داریم.
وقتی یک همچو گرفتاری داریم، ما باید خودمان توجه به مسائل بکنیم، هوشمند باشیم، یک وقت بهانه دست ندهیم که- خدای نخواسته- یک چیز کوچکی را ما عمل کنیم، این بهانه بشود دست آنها و به قول خودشان، مستند پیدا بکنند.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: