فیلم

همه ارگانها باید خدمتگزار مردم باشند

ما باید این اسلام عزیز را نگهداری بکنیم. مجلس اسلامی ما نگهبان اسلام باشد و همه ارگانها و دولت، نگهبان اسلام، خدمتگزار اسلام باشد؛ وقتی خدمتگزار اسلام شد همه مسلمانها با آن موافق هستند. چه در ایران و چه در خارج ایران، همه با آن موافق هستند. آن عده‌ای هم که مخالف هستند، مخالف اسلام اصلش هستند، آنها هم تاثیری دیگر حرفهاشان ندارد.

" /> 1361110401 - 19 -pic.jpg
 
کلیدواژه:

ما باید این اسلام عزیز را نگهداری بکنیم. مجلس اسلامی ما نگهبان اسلام باشد و همه ارگانها و دولت، نگهبان اسلام، خدمتگزار اسلام باشد؛ وقتی خدمتگزار اسلام شد همه مسلمانها با آن موافق هستند. چه در ایران و چه در خارج ایران، همه با آن موافق هستند. آن عده‌ای هم که مخالف هستند، مخالف اسلام اصلش هستند، آنها هم تاثیری دیگر حرفهاشان ندارد.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: