فیلم
 
کلیدواژه:

شما متوقّع نباشید که قدرتهای بزرگ جهانی، که منافع خودشان را در ایران از دست داده‌اند و در سایر کشورها هم خوف این را دارند که از دست بدهند، آنها آرام بنشینند و تماشاگر باشند. آنها در کمین هستند و با همه قوا که دارند، کوشش می‌کنند که این نهضت اسلامی ایران را در خارج از کشور وارونه جلوه بدهند و این یک مسئله‌ای است که برای آنها حیاتی است؛ کشورهایی که همه جهان را می‌خواهند ببلعند و قدرت خودشان را گسترش در همه کشورهای جهان بدهند. نباید ما متوقّع باشیم که حالا که آنها در معرض خطر می‌بینند منافع خودشان را، در ایران از دستشان رفت و در کشورهای دیگر هم ملتها به تدریج، دارند بیدار می‌شوند و به تدریج، می‌خواهند متصل بشوند به این نهضت اسلامی ایران، آنها البته باید دست و پا بزنند، همان طوری که آیه شریفه را شما خواندید که: جاءَ الحَّقُ وَ زَهَقَ الباطِل، انَّ الباطِلَ کانَ زَهوقاً. باطل الآن خودش را در مقابل حق زبون می‌بیند و برای او باطل خیلی ارزشمند است. باطل آنها بود که همه کشورهای اسلامی‌ جهان را عقب نگه داشته است، باطلهای آنها بود که از مرکز دانشگاهها تا همه جای کشور نفوذ کرده بودند و باطلِ خودشان را به پیش می‌بردند و حالا می‌بینند که در معرض زهوق است. نباید ما گمان کنیم که اینها دیگر دست برداشته‌اند.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: