صوت
 
کلیدواژه:

قرائت پیام قطعنامه توسط مهران دوستی، گوینده رادیو و تلویزیون.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: