فیلم
 
کلیدواژه:

عنوان: سخنرانی در جمع بانوان ارومیه (حق بزرگ مرزنشینان بر کشور)


تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۵۹/ ۵ شوال ۱۴۰۰
           - صحیفه نور این سخنرانی را در ذیل تاریخ ۲۶/ ۵/ ۱۳۵۹ شمسی آورده است‏


مکان: تهران، حسینیه جماران


موضوع: حق بزرگ مرزنشینان بر کشور


حضار: بانوان ارومیه‌

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: