یادداشت

راه اصلاح

اگر یک کشوری همه اشخاصی که در آن هستند وظیفه‌شناس بودند و به آن وظیفه و کاری که به او محول است، خوب انجام بدهد، آن کشور زود اصلاح می‌شود

16 دی 1358راه اصلاح؛ -26 -621

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: