یادداشت

پیوند دانشگاه و حوزه

دانشگاه‌ پیوند خودش را با فیضیه محکم کند. و فیضیه محکم کند پیوستگی خودش را به دانشگاه. شما دو قشری هستید که اگر اصلاح بشوید، اصلاح می‌شود ملتها.

14 اسفند 1359پیوند دانشگاه و حوزه؛ -26 -621

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: