یادداشت

اسلام حقیقی

اگر مهلت بدهند، بگذارند که این احکام یکی یکی پیاده بشود، آن وقت می‌فهمند که نه دمکراسیهای پوچ آنها در مقابل دمکراسی حقیقی اسلام چیزی است و نه آن حقوق‌بشردانها.

15 اسفند 1357اسلام حقیقی؛ -26 -621

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: