یادداشت

قدرت ایمان

ایمان آن چنان قدرت به ملت داد که افرادی که قبلًا از صدای تفنگ می‌ترسیدند دیگر از تانک هم هراسی در دل راه ندادند! آنکه در دو سال قبل، از سایه یک پاسبان می‌ترسید حالا از سپهبد هم نمی‌ترسد.

30 خرداد 1358قدرت ایمان؛ 11 دی 0378

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: