یادداشت

این شجاعت را حفظ کنید

اگر این شجاعت محفوظ بماند و این توجه به خدا محفوظ بماند و این وحدت کلمه محفوظ بماند دیگر هیچ قدرتی نمی‌تواند شما را عقب بزند.

13 تیر 1358این شجاعت را حفظ کنید؛ -26 -621

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: