یادداشت

سِرِّ بعثت رسول اکرم

در سوره «جمعه» سِرِّ بعثت رسول اکرم را ذکر می‌فرماید، که سِرِّ بعثت رسول اکرم تزکیه امت است و تعلیم و تربیت امت.

02 شهریور 1358سِرِّ بعثت رسول اکرم؛ 11 دی 0378

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: