یادداشت

روحانیت امروز

اگر در زمان طاغوت یک معمَّم یک کاری انجام می‌داد، می‌گفتند که طاغوتی است. امروز نمی‌گویند طاغوتی است؛ می‌گویند اسلامی است.

08 مهر 1358

 


روحانیت امروز؛ 11 دی 0378

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: