یادداشت

روحانیت امروز

اگر در زمان طاغوت یک معمَّم یک کاری انجام می‌داد، می‌گفتند که طاغوتی است. امروز نمی‌گویند طاغوتی است؛ می‌گویند اسلامی است.

08 مهر 1358

 


روحانیت امروز؛ -26 -621

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: