یادداشت

استقلال ایران

یک عدّه جوان می‌روند می‌ریزند، [سفارتش‌] را می‌گیرند، و مفسده‌جوئیها را می‌گیرند و قبضه می‌کنند آن لانه فساد را و نمی‌تواند امریکا کاری بکند در اینجا. این استقلال ماست.

۱۶ آبان ۱۳۵۸استقلال ایران؛ 11 دی 0378

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: