شناسه مطلب صحیفه
نمایش نسخه چاپی

نامه به آقای جواد فکوری، وزیر دفاع (خانواده‌های معدومان کودتای نوهد)

تهران، جماران
رسیدگی به خانواده معدومان کودتای نافرجام نوهد
فکوری، جواد (وزیر دفاع)
جلد ۱۴ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۴۳

توضیح تاریخی

  • 45 روز پیش از آغاز جنگ، کشف کودتای نقاب که هدایت عملیات آن در پایگاه شکاری ارتش در همدان (پایگاه شهید نوژه) بود، اوضاع ارتش را آشفته کرد. در این کودتا که به کودتای نوژه شهرت یافت میخواستند با 30 هواپیما و 60 خلبان و 500 نظامی، اقامتگاه امام، رئیس جمهور، نخستوزیر، نمایندگان مجلس و چند مرکز مهم دیگر را بمباران کنند سپس با گرفتن رادیو، بختیار استقرار دولت خود را اعلام کند. اسناد روشنی از دست داشتن آمریکا و عراق در این کودتا کشف شد. یکی از عناصر کودتا میگوید: "آمریکاییها درباره تقدّم و تاخر کودتا و جنگ به بحث و بررسی پرداختند ... در صورت موفقیت کودتا دیگر نیازی به تهاجم نظامی عراق نبود. ضمن اینکه شکست کودتا با توجه به نقش محوری ارتش در اجرای آن، میتوانست موقعیت روحی و روانی ارتش را به طور کامل متزلزل نماید." فکوری فرمانده وقت نیروی هوایی در نامهای به امام، گزارش اقدامات انجام را ارائه داد. ر.ک. دایرهالمعارف مصوّر تاریخ تاریخ جنگ ایران و عراق، جعفر شیرعلینیا، نشر سایان، صفحه 37.

[** بسمه تعالی‌
پیشگاه امام خمینی رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران‌
پیرو اوامر آن رهبر در مورد بررسی وضع بازماندگان معدومین کودتای نافرجام، به سه نفر از پرسنل نیروی هوایی، تیپ نوهد و نیروی زمینی جمهوری اسلامی ماموریت داده شد که به پیگیری این امر بپردازند. اینک خلاصه اقدامات انجام شده و پیشنهادها را به عرض می‌رساند: ...
پیشنهادها: 1- چون سکونت این عده در خانه‌های سازمانی مغایر با اصول حفاظتی بوده، برای سهولت بیشتر آنان قرار شد منازل سازمانی آنها تخلیه گردد.
2- با توجه به هزینه زندگی و مسکن، به هر خانواده با یک فرزند مبلغ سی هزار ریال و در ازای هر فرزند اضافی مبلغ پنج هزار ریال به خانواده‌ها پرداخت شود.
3- وامی جهت خرید خانه به خانواده‌ها پرداخت و در ازای بازپرداخت این وام مقدار کمی از مستمری آنها کم شود.
ضمناً گزارش هیات بررسی مشکلات خانواده‌های معدومین به پیوست جهت مقتضیات اوامر عالی تقدیم می‌گردد.
وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران- سرهنگ خلبان جواد فکوری**]
بسم الله الرحمن الرحیم‌
مراتب فوق مورد موافقت است امید است خانواده این اشخاص در دامان اسلام و ملت اسلامی با رفاه زندگی کنند و سعادت خویش را در دنیا و آخرت تامین نمایند. از خداوند تعالی سعادت و سلامت ملت مسلمان را خواهانم.
12 بهمن 59
روح الله الموسوی الخمینی‌امام خمینی (ره)؛ 12 بهمن 1359
 

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: