شناسه مطلب صحیفه
نمایش نسخه چاپی

تذکر به آقای عبد العلی قرهی (شرکت در مجلس ختم آقای چهل اخترانی)

تهران، جماران
شرکت اعضای دفتر امام خمینی در مجلس ختم آقای چهل اخترانی
قرهی، عبد العلی
جلد ۱۴ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۱۱۱
زمان:؟
[** حاج آقا علی چهل اخترانی که پدر آقای کوثری است- که روز عاشورا، حسینیه روضه می‌خواند- فوت کرده. به فریده «1» تلفن کرده که به دفتر اطلاع بدهید امشب در چهل اختران «2» فاتحه دارند.**] «3»
به آقای حاج شیخ عبد العلی «4» تلفن کنید که ایشان و چند نفر از دفتر قم بروند به مجلس ختم حاج آقا علی. مجلس ختم امشب است.
«۱»- خانم فریده مصطفوی، دختر امام خمینی، ساکن قم‏«۲»- از محله‏های قدیم شهر مذهبی قم که مسجد آن معروف است، واقع در خیابان طالقانی( آذر)«۳»- یادداشت فوق را همسر امام خمینی برای امام نوشته است‏«۴»- آقای عبد العلی قرهی، مسئول امور مالی امام در نجف و از اعضای دفتر امام در قم‏


امام خمینی (ره)؛ 01 فروردین 1300
 

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: