شناسه مطلب صحیفه
نمایش نسخه چاپی

اجازه نامه به آقای فیاض‌بخش (عضویت آقای مهدوی کنی در شورای بهزیستی)

تهران، جماران
موافقت با درخواست عضویت آقای مهدوی کنی در شورای بهزیستی کشور
فیاض‌بخش، محمد علی (وزیر مشاور و رئیس سازمان بهزیستی)
جلد ۱۴ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۳۳۴

[** امام خمینی در پاسخ به درخواست وزیر مشاور و رئیس سازمان بهزیستی مبنی بر عضویت آقای محمد رضا مهدوی کنی در شورای بهزیستی کشور مرقوم فرموده‌اند:**]
بسمه تعالی‌
ایشان مورد تایید و اعتماد می‌باشند. از خداوند متعال توفیق آقایان را خواستارم.
روح الله الموسوی الخمینی‌امام خمینی (ره)؛ 21 اردیبهشت 1360
 

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: