مطلب مرتبط

سخنرانى در جمع بانوان «مؤسسه 12 فروردين» قم و تهران (توطئه كشف حجاب)
شناسه مطلب صحیفه
نمایش نسخه چاپی

سخنرانی در جمع بانوان «موسسه 12 فروردین» قم و تهران (توطئه کشف حجاب)

تهران، حسینیه جماران
توطئه کشف حجاب در زمان رضا شاه
بانوان عضو «موسسه 12 فروردین» قم و تهران‌
جلد ۱۷ صحیفه امام خمینی (ره)، از صفحه ۳۵۹ تا صفحه ۳۶۴

بسم الله الرحمن الرحیم‌

منحرف نمودن جوانان به نام تمدن‌

باید از خانمهای محترم و بانوان معظم قم و حضار محترم که امروز در اینجا تشریف دارند تشکر کنم و قدردانی. شاید من بهتر از دیگران مشکلاتی که بر این مملکت در طول سلطنت این پدر و پسر گذشت شاهد بوده‌ام، و به اندازه من کمتر کسی از باب اینکه عمرش وفا نکرده است، شاهد این مسائل بود.
اکثر شما خانمها آن زمان را یاد ندارید و شاید در بین شما بسیار کم باشد که آن زمان اسفبار را یاد داشته باشد. در آن زمان به اسم اینکه می‌خواهیم نیمی از جمعیت ایران را فعال کنیم، آن شقیّ جنایتکار «1» دست به یک جنایت زد و آن جنایت کشف حجاب بود؛ و به جای اینکه نیمی از جمعیت ایران را فعال کند آن نیم دیگری هم که نیمه مردان بود به طور بسیار زیادی از فعالیت انداختند و این عروسکهایی که درست کردند و در همه ادارات جا دادند و در همه خیابانها راه انداختند، آنهایی که در ادارات بودند، سایر افرادی که در ادارات بودند را هم از کارهای خودشان بازداشتند و آنهایی که در خیابانها رها بودند، جوانهای ما را به فساد کشاندند و فعالیت جوانهای ما را از دست آنها گرفتند.
به اصطلاح خودشان می‌خواستند که تمدن شرق را وارد ایران کنند، و با آن وضعی که درست کردند، تمدن بزرگ اسلامی را هم از بین بردند. و بحمد الله در شهر مقدس قم آن چنان پایداری کردند خانمها و بانوان که مشت به دهن آنها زدند و در تهران و سایر
شهرها هم اکثریت زنها، اکثریت بانوان با آن مخالفت کردند و تو دهنی زدند؛ و همان مقدار از عروسکهایی که خودشان را مهیا کرده بودند برای اینکه، ایران را به فساد بکشند، کافی بود که جوانهای ما را، چه دخترها و چه پسرها را منحرف کنند. و خدای تبارک و تعالی بر ما، بر ملت ما منت گذاشت و نجات داد این ملت را، این بانوان را از آن نقشه‌هایی که آنها کشیده بودند. و شما ملاحظه کنید در طول سلطنت این دو نفر فاسد، این خانمهایی که آمدند بیرون و وارد جامعه شدند، اینها چه کار مثبتی انجام دادند؟ الآن را مقایسه کنید با آن وقت.

فعالیت ارزشمند بانوان در عرصه‌های مختلف‌

الآن ایران تقریباً یک مدرسه شده است و در هر جای ایران که انسان نگاه می‌کند، بانوان آنجا مشغول فعالیت اسلامی، دینی و حتی فعالیت سیاسی هستند، با حفظ عفافشان، با حفظ شرفشان. آنها در طول این مدت که رها بودند در بین مردم، جز فساد ایجاد نکردند. و این بانوان در این مدت کم، آن قدر فعالیت کردند که شما نمونه‌اش را در قم ملاحظه می‌کنید، و از این نمونه در شهرهای دیگری هم هست. و البته من باید تشکر کنم از اهالی قم و از بانوان معظم قم که در یک همچو اوقاتی که ما گرفتار ابرقدرتها و قدرتهای فاسد هستیم و ایران از هر طرف مورد حمله آنها هستند، شما بانوان در پشت جبهه، آن فعالیتی را می‌کنید که آن سلحشوران در جبهه‌ها، و همان طوری که آنها مشغول فعالیت هستند، شما مشغول فعالیت هستید. یک راه، از راه ساختن خود و جوانهای خود و خانمهای جوان و یک راه، از راه پشتیبانی به آنهایی که در جبهه هستند؛ و این یک امری است که بسیار مورد تشکر است و بسیار ارزنده است و در پیش خدای تبارک و تعالی ارزندگی شایان دارد. و اما هر کاری که انسان اشتغال به آن دارد، خصوصاً کارهای اسلامی و انسانی، البته یک دسته هم پیدا می‌شوند که در مقابل این کارها برای اینکه یا حس حسادت دارند و یا حس رقابت و اینها، یا انحراف دارند، البته آنها مخالفت می‌کنند و شما کسانی که مشغول به این موسسه هستند و مدیران این موسسه هستند و کسانی که در این موسسه مشغول خدمت هستند و کسانی که در این کلاسهای درس‌ مشغول درس خواندن هستند، توقع این را نداشته باشید که همه بانوانی که هستند و همه زنهایی که هستند با شما موافق باشند. هستند در بین اشخاص کسانی که آنها نمی‌توانند این مسائل اسلامی را ببینند. و بعضی از آنها مسائل اسلامی را یک مسائلی می‌دانند که با تمدن شرق چون مخالف است و با تمدن غرب چون مخالف است از این جهت، ارتجاعی است. پیشرفتگی را آنها به این می‌دانند که یا تابع غرب باشند و غربزده و یا تابع شرق باشند و شرق‌زده. و امروز که ایران دست رد به سینه هر دو گروه زده است و نه متمایل به شرق است و نه متمایل به غرب و می‌خواهد انسانی زندگی کند، با شرافت و ارزندگی انسان شروع کند به کار، البته کارشکنیها هست. لکن آنهایی که کارشکنی می‌کنند اگر مسلمان هستند، این خدمت بزرگی که این خانمها و این بانوان دارند می‌کنند و پیش خدا خدمت شایسته است، از معاصی کبیره است که کارشکنی در این موضوع بکنند. و اگر چنانچه آنها هستند که پایبند به اسلام نیستند و می‌خواهند هرزگی بکنند، فصل هرزگی گذشت. دیگر به شما اجازه نمی‌دهند بانوان ایران که کارهایی که سابق می‌کردید این کارها را اعاده بدهید. و من باید از همه شماها تشکر کنم. و البته شماها بحمد الله مشغول فعالیت دینی هستید و بینش سیاسی هم در بین شماها هست و در بین بانوان ایران، هم بینش دینی هست و هم بینش سیاسی، و از آن چیزی که شما را بازمی‌داشت از اینکه فعالیت سیاسی و دینی بکنید آن موانع مرتفع شد. و امیدوارم بزودی شما به یک پایه‌ای برسید که هر کدامتان بتوانید عده‌ای را تربیت کنید. و ان شاء الله ایران یک ایران زنده، یک ایران پاینده، یک ایران مقاوم در مقابل شرق و غرب و در مقابل آنهایی که در مقابل ما ایستاده‌اند باشد.

عدم تعهد کشورها نسبت به قدرتهای بزرگ‌

و اما یک کلمه هم راجع به مسائلی که در این اوقات پیش آمده است عرض کنم. یکی از مسائل، این کنفرانس سران به اصطلاح غیر متعهدهاست. این کنفرانسی که سران اول در سابق تاسیس کردند افراد بسیار متعهدی به اسلام و به کشورهای خودشان بودند، و غیر متعهد نسبت به قدرتهای بزرگ. لکن امروز مخلوط شده است از یک جنسهای مختلف، بسیاریشان آنها هستند که غیر متعهدند و بعضی از آنها، آنها هستند که اگر اینها غیر متعهد باشند ما متعهد نباید داشته باشیم. اگر بنا باشد که حسین اردنی «2» و حسن «3» و حُسنی مبارک «4» و امثال اینها غیر متعهدند، همه غیر متعهدند، پس نباید بگویند که یک دسته متعهد، یک دسته غیر متعهد. و از کارهایی که باید این کنفرانسِ غیر متعهدین انجام بدهند که در راس همه کارهاست و باید بعدها هم این مطلب را انجام بدهند، این است که اول متعهد و غیر متعهد را از هم جدا کنند. هر کس ادعا کرد که من غیر متعهدم، در بین خودشان راه ندهند. چه بسا افرادی که وابستگی آنها و غلام حلقه به گوش بودن آنها نسبت به شرق و نسبت به غرب از آن متعهدینی که هستند زیادتر است، و اگر وارد اینها باشند و نفوذ در اینها بکنند راه را منحرف می‌کنند و دیگران را منحرف می‌کنند.

لزوم تصفیه عناصر وابسته از کشورهای غیر متعهد

باید اول این کشورهای غیر متعهد، این کشورهایی که می‌خواهند مستقل باشند، این کشورهایی که خودشان را غیر متعهد می‌خواهند [تصفیه‌] بکنند، اول تصفیه کنند این مجلس خودشان را، این کنفرانس خودشان را، این جنبش خودشان را، تصفیه کنند از عناصری که اینها به اسم غیر متعهد وارد می‌شوند و می‌خواهند خدمت کنند یا به امریکا، که اکثراً این طورند یا به شوروی که آن هم بسیارند. اگر اینها در بین شما باشند نمی‌گذارند که شما غیر متعهد بمانید، نمی‌گذارند که شما برای کشورهای ضعیف کار بکنید، نمی‌گذارند که شما وابستگیهای خودتان را از کشورها جدا کنید. اینها در شعار از شما پیش‌اند. شما ببینید که در این کنفرانسی که اخیراً همین چند روز تاسیس شد و پایان یافت، یکی از کسانی که طرفداری کرد امریکا بود. امریکایی که همه عالم را می‌خواهد تحت قدرت خودش بیاورد. اگر چنانچه این کنفرانس را او می‌ترسید ازِش، و گمان‌ می‌کرد که این کنفرانس بر ضدّ او خواهند قیام کرد، هیچ وقت از او تعریف نمی‌کرد، از اینها تعریف نمی‌کردند، لکن آنها از این کنفرانس تجلیل کردند. برای اینکه دلبستگی آنها به افرادی است که وارد این کنفرانس شده‌اند، مثل حسین اردنی و حسنی و امثال اینها و صدام. اینها وارد شدند به اسم اینکه ما غیر متعهد هستیم، و این غیر متعهدها می‌خواهند همه شما را به مثل خودشان غیر متعهد بکنند. اگر شما بخواهید که واقعاً یک جمعیت غیر متعهد، یک سران غیر متعهد باشید و بتوانید به آن عدم تعهد خودتان عمل بکنید، در راس امور تصفیه است. اگر یک نفر فاسد در بین شما باشد نمی‌گذارد کار شما انجام بگیرد. باید اول امثال اینها را، صدام را، حسین را، حُسنی را، حسن را و امثال اینها را از بین خودتان طرد کنید تا بتوانید یک کنفرانس صحیح تشکیل بدهید و یک جنبش غیر متعهد باشد. و الّا هر چند سال یک دفعه شما اجتماع می‌کنید با آن همه زحمت، با آن همه خرج، با آن همه گرفتاری، بیش از یک مسائلی که طرح می‌شود و گفته می‌شود و بعدش هم عمل نمی‌شود، بیش از این کاری انجام نمی‌دهید. و این برای این است که، بین شما اینهایی که نفوذ کرده‌اند نمی‌گذارند که کارها انجام بگیرد.

عدم تعهد ایران در قبال قدرتها

باید در راس امور این باشد که اینها کنار بروند و خودتان بنشینید، همان طور که ایران دستش را پیش هیچ کس دراز نمی‌کند و نکرده است در این چند سال و مستقل ایستاده است و زن و مردش ایستاده است در مقابل امریکا و در مقابل شوروی و در مقابل هر متعدّی. اینها غیر متعهدند واقعاً، نه تعهد فرهنگی دارند، نه تعهد نظامی دارند، نه تعهدهای دیگری دارند اما اگر یک جایی باشد که بگویند که ما تعهد نظامی نداریم اما تعهد فرهنگی داشته باشند، تعهد فرهنگی بدتر از تعهد نظامی است، وابستگی است نه تعهد. آنها هم که می‌گویند تعهد و لا تعهد، اصلًا شما وابسته هستید و غلام حلقه به گوش اینها، بعضی از اینها هستند. اگر بخواهید که متعهد نباشید باید اساس را عوض بکنید نه تعهد از یک راه نظامی فقط. باید شما غیر متعهد و غیر وابسته باشید، در صنعت، در فرهنگ، در همه اموری که یک کشوری احتیاج به آن دارد؛ اگر این طور شد غیر متعهد می‌شوید و می‌توانید سرپای خودتان بایستید. و اگر این افراد وارد شما باشند نمی‌گذارند شما غیر متعهد بمانید و شما را وابسته می‌کنند و شما را بدتر از تعهد درست می‌کنند؛ برای اینکه، تعهد طرفینی است، این برای او تعهد می‌کند او برای این تعهد می‌کند. اما اینها می‌خواهند وابسته کنند و بی‌چون و چرا همان طور که خودشان وابسته هستند و برای آنها کار می‌کنند و همه دارایی کشور خودشان را با آن فقرایی که سرتاسر کشورشان هست به جیب ابرقدرتها می‌ریزند، اینها وقتی که وارد بشوند در بین شما همین کار را سر شما درمی‌آورند. من امیدوارم که غیر متعهدهای واقعی در فکر بیفتند و این اشخاص فاسد تفاله را بیرون بریزند تا بتوانند برای کشورهای خودشان و برای ملتهای ضعیف یک کاری انجام بدهند.
ان شاء الله خداوند به همه شما سلامت و صحت عنایت کند، و همه ما و شما را فعال کند در راه خدمت به مستضعفین، در راه خدمت به مستمندان، در راه سوادآموزی، در راه آموزش، در راه پرورش و همه شما ان شاء الله به خدا سپرده باشید.
و السلام علیکم و رحمه الله‌

«۱»- رضا خان پهلوی.«۲»- ملک حسین، پادشاه اردن هاشمی‏«۳»- ملک حسن، پادشاه مغرب( مراکش)«۴»- حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر.


امام خمینی (ره)؛ 22 اسفند 1361

صوت مطلب

کیفیت متوسطحجم 9/89 مگابایتبیشتر

جمله طلایی

فراز طلایی

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: