جهان امروز، دنیا مستضعفین است

آگاه باشید که جهان امروز دنیای مستضعفین است و دیر یا زود پیروزی از آنان است و آنان وارثین زمین و حکومت کنندگان خدایند. 1 فروردین 1359

إعلموا ان العالم الیوم هو عالم المستضعفین، وسیکون النصر حلیفهم عاجلًا او آجلًا، فهم وارثو الارض والحاکمون من قبل الله. ۴ جمادی الاول ۱۴۰۰

Be aware that today the world is the world of the oppressed ones. Sooner or later victory will be theirs. They are going to inherit the earth and to be the divine rulers of it. 21 March 1980

دریافت طرح
اشتراک جهان امروز، دنیا مستضعفین است
کلیدواژه:
مستضعفینامام زمان (ع)