توصیه به جوانان در استفاده از آثار شهید مطهری

من به دانشجویان و طبقه روشنفکران متعهد توصیه می‌کنم که کتابهای این استاد عزیز[شهید مطهری] را نگذارند با دسیسه‌های غیر اسلامی فراموش شود. 27 اسفند 1358

انا اوصی الطلبه الجامعیین وطبقه المثقفین الملتزمین ان لا یترکوا کتب هذا الاستاذ العزیز تنسی، بفعل الدسائس غیر الإسلامیه. ۲۹ ربیع الثانی ۱۴۰۰

I recommend the students and the class of open-minded ones not to let the books of this scholar be neglected. 17 March 1980

دریافت طرح
اشتراک توصیه به جوانان در استفاده از آثار شهید مطهری
کلیدواژه:
مرتضی مطهریجوانان، علم و تزکیه