مقدمه وصیتنامه امام | زنان، پیشگامان نهضت

ما مکرر دیدیم که زنان بزرگواری زینب گونه- علیها سلام الله- فریاد می‌زنند که فرزندان خود را از دست داده و در راه خدای تعالی و اسلام عزیز از همه چیز خود گذشته و مفتخرند به این امر؛ و می‌دانند آنچه به دست آورده‌اند بالاتر از جنات نعیم است، چه رسد به متاع ناچیز دنیا. وصیتنامه سیاسی-الهی

وما اکثر ما راینا من النساء الجلیلات وهن یمارسن دورهن الزینبی مفاخرات بفقدهن الابناء، ومضحیات بکل شی‏ء فی سبیل الله تعالی والاسلام العزیز، مدرکات انّ ما حصلن علیه یفوق جنات النعیم سمواً، ناهیک عن سموه علی متاع الدنیا الرخیص. الوصیه السیاسیه- الالهیه

We have repeatedly witnessed that our honorable women cry out, as did venerable Zeynab (s), that they are proud of losing their sons in the way of Allah and the beloved Islam and that they are willing to sacrifice everything they have. They well know that what they have earned is higher than the blessed Paradise as a reward, not to mention the cheap worldly belongings. Politico-Divine Will

دریافت طرح
اشتراک مقدمه وصیتنامه امام | زنان، پیشگامان نهضت
کلیدواژه:
وصیت نامهزنان و انقلاب اسلامیدفاع مقدس و زنانزناننقش زنان در نهضت