ای فقهای شورای خبرگان مسئولیتی را قبول کردید که در راس همه مسئولیت هاست

ای فقهای شورای خُبرگان و ای برگزیدگان ملت ستمدیده در طول تاریخ شاهنشاهی و ستمشاهی، مسئولیتی را قبول فرمودید که در راس همه مسئولیت‌هاست؛ و آغاز به کاری کردید که سرنوشت اسلام و ملت رنجدیده و شهید داده و داغدیده گرو آن است. 22 تیر 1362

یا فقهاء مجلس الخبراء، ایها المنتخبون من قبل شعب تجرع الظلم طوال تاریخ الحکم الشاهنشاهی الظالم، قد قبلتم تحمل مسوولیه التی هی فی طلیعه کل المسوولیات، وبداتم عملًا مرهون به مصیرُ الاسلام ومصیرُ امهٍ عانت وقدمت الشهداء من اجله. ۲ شوال ۱۴۰۳

O fuqaha of the Experts Assembly! O, elected men by the nation oppressed during the long history of tyrannical monarchies! You have undertaken responsibility, which is the most crucial and second to none. You have embarked on a measure around which the destiny of Islam, the oppressed nation and the bereaved families of the martyrs revolves. 13 July 1983

دریافت طرح
اشتراک ای فقهای شورای خبرگان مسئولیتی را قبول کردید که در راس همه مسئولیت هاست
کلیدواژه:
مجلس خبرگانکارگزاران نظام اسلامی