ای کاش «خمینی» در میان شما بود

چهره ایران امروز گلگون است و دلاوری و نشاط در تمام اماکن به چشم می‌خورد. آری این چنین است راه امیر مومنان علی و سرور شهیدان امام حسین. ای کاش «خمینی» در میان شما بود و در کنار شما در جبهه دفاع برای خدای تعالی کشته می‌شد.۱۸ شهریور ۱۳۵۷

ان وجه ایران الیوم ملوّن بلون الدم، وتظهر البطوله والعمل والنشاط فی کلّ مکان، وطریق امیر المومنین وسیَّد الشهداء هکذا، ولیت الخمینیَّ رُزِقَ الوقوف إلی جانبکم فی جبهه الدفاع، لیقتل فی سبیل الله- تعالی ۶ شوال ۱۳۹۸

Iran today, is rose-colored; bravery and exhilaration is observable everywhere. Yes, this is the way of `Ali(`a ), the Commander of the Faithful, and Imam Husayn, the Doyen of the Martyrs. How I wish that Khomeini were amongst you and, by your side in the frontline of defense, would be killed for the sake of God the Almighty. 9 September 1978

دریافت طرح
اشتراک ای کاش «خمینی» در میان شما بود
کلیدواژه:
هفدهم شهریور 1357شهادتجهاد