بروید به طرف نبرد با دشمن با دل محکم و قلبهای مملو از محبّت خدا

امیدوارم که خداوند قدرت روحی و قدرت بازو به شما عنایت کند که شما در راه او جهاد کنید. و شما اجر شهید را دارید، چه شهید بشوید چه شهید نشوید ان شاء الله. خداوند شما را، همه را حفظ کند و موفق باشید. بروید به طرف نبرد با دشمن با دل محکم و قلبهای مملو از محبّت خدا و قلبهایی که از هیچ قدرتی ترس ندارد. ۱۶ دی ۱۳۶۱

اسال الله تعالی ان یوفقکم و یسدد خطاکم، و ان یمن علیکم بالقوه الروحیه و قوه السواعد لتجاهدوا فی سبیله. و ان یکون لکم اجر الشهید سواء قتلتم فی سبیل الله ام لم تقتلوا إن شاء الله .. حفظکم الله تعالی بمشیئته و وفقکم .. انطلقوا إلی مواجهه العدو بقلوب قویه مفعمه بحب الله، قلوب لا تهاب ایه قوه. ۲۱ ربیع الاول ۱۴۰۳

God willing, you shall earn the reward of a martyr whether you are martyred or not. May God protect you and all of us and grant you success. Go to battle with the enemy with a stout heart and hearts that are filled with the love of God and hearts that do not fear any power. 6 Jan 1983

دریافت طرح
اشتراک بروید به طرف نبرد با دشمن با دل محکم و قلبهای مملو از محبّت خدا
کلیدواژه:
جهادترور