ایمان در برابر ظلم

آدمی اگر مومن باشد، دیگر نمی‌شود که زیر بار ظلم اجانب برود و یا تطمیع بتوانند بکنند او را. آنی که تقوا و ایمان دارد نه تطمیع در او تاثیر می‌کند- که خیانت کند، و نه تهدید در او اثر می‌کند. ۳ خرداد ۱۳۵۸

إن الإنسان إذا کان مومناً فإنه لن یرضخ لظلم الاجانب و لن یستطیعوا إخضاعه بالترغیب. إن الترغیب‏ و الترهیب إنما یوثران فی الذین لا إیمان لهم. اما الإنسان المومن التقی فلا الترغیب یوثر فیه فیرتکب خیانه ما فی سبیل کسب شی‏ء معین، و لا الترهیب. ۲۷ جمادی الثانی ۱۳۹۹

The pious and faithful persons would never give in to the foreign oppression, nor could they be bought into submission. A faithful and pious person would hardly be liable to selling himself. He can neither be intimidated nor bought, because intimidations are contradictory to what a Muslim is duty bound to do, and he would refuse to be intimidated. 24 May 1979

دریافت طرح
اشتراک ایمان در برابر ظلم
کلیدواژه:
اسلام و ظلم ستیزیایمان به خدا