رکن بزرگ پیروزی انقلاب

سپاه پاسداران که رکنی بزرگ در پیروزی انقلاب اسلامی است با اقتدا به مولای خود سید مظلومان(ع) نجاتبخش ملت ایران و اسلام عزیز بوده، و در پاسداری از انقلاب و هدفهای آن عاملی موثر و رکنی رکین بوده و هست. ۶ خرداد ۱۳۶۱

لقد انقذ حرس الثوره الذی یمثل رکناً مهما فی انتصار الثوره الاسلامیه الشعب الایرانی و الاسلام العزیز، عبر الاقتداء بمولاهم سید المظلومین علیه الصلاه والسلام، و کان عاملًا موثراً و رکناً رکیناً فی حراسه الثوره الاسلامیه و اهدافها. ۳ شعبان ۱۴۰۲

The Sepah-e Pasdaran (revolutionary guards) as a stalwart pillar of the Islamic Revolution and a body playing a tremendous role in its victory liberated the Iranian nation and dear Islam by setting their mentor, the Doyen of Martyrs, Imam Husayn as their example. The Sepah served as an effective factor for safeguarding the revolution and its goals. 27 May 1982

دریافت طرح
اشتراک رکن بزرگ پیروزی انقلاب
کلیدواژه:
سپاه پاسداران