همه از حب دنیاست

همه خطاها از حب دنیاست. این حب را از دل خودتان بیرون کنید. ۱۱ اسفند ۱۳۵۷

کلّ الخطایا من حبّ الدّنیا، اخرجوا هذا الحب من قلوبکم. ۳ ربیع الثانی ۱۳۹۹

All sins spring from the love of this world; exorcise all these desires from your heart. March 2, 1979
دریافت طرح
اشتراک همه از حب دنیاست
کلیدواژه:
حب دنیا