ایثار و اخلاص

آنچه که در نزد خدا ارزشش از همه بالاتر است، این ایثار از روی اخلاص است. همان که خدای تبارک و تعالی در سوره «هَلْ اتی‌» اهل بیت عصمت را به آن توصیف می‌کند که: یُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلی‌ حُبِّهِ ... اطعامِ طعام چیزی نیست، آنکه اهمیت دارد «علی حبه» هست. ۲۸ فروردین ۱۳۶۱

فالإیثار إخلاصا اهم من کل شی‏ء عند الله، کما یصف تبارک وتعالی فی سوره (هل اتی) اهل بیت العصمه بقوله: (و یطعمون الطعام علی حبه ..) فالإطعام فی حد ذاته لیس شیئا مهما، بل المهم ان یکون ذلک (علی حبه). ۲۲ جمادی الثانی ۱۴۰۲

What is most valuable in the sight of God your so selflessness out of sincerity, by which God Almighty describes the Immaculate Imams in the following words:" And feed the needy, the wretched, the orphans and the prisoner, for the love of Him." [Sourah ad-Dahr, 76: 8]. Giving someone a loaf of bread is nothing; what counts is doing it for the love of Him. 17 April 1982

دریافت طرح
اشتراک ایثار و اخلاص
کلیدواژه:
اخلاصایثارمحبت اهل بیت