دروغ‌های تبلیغاتی

بوقهای تبلیغاتی جهان دروغ پردازی می‌کنند. اگر در یک محکمه‌ای با تمام مقررات صحیح آن، یک نفر را اعدام کنند، آنها می‌گویند که بچه‌ها را اعدام کردند، گفته‌اند که در خیابانها همان جا اعدام کنید و اصلًا دادگاه نمی‌خواهیم! این تبلیغات سرتاسری دنیا برای این است که آنها دستشان از ایران و نفت ایران و ذخایر ایران کوتاه شده است، زبانشان باز شده است به هرزه گویی و فحاشی و تهمت. ۲۶ مهر ۱۳۶۰

إذا ما تمّ اعدام شخص فی محکمه مع مراعاه جمیع القوانین فإن هذه الابواق ستدعی بانهم القوا القبض علی الاطفال و اعدموهم و قالوا یجب إعدامهم فی الشوارع و لا نحتاج إلی المحاکم. إن هذه الدعایات الواسعه العالمیه تاتی لان ایدی هولاء قد قطعت عن إیران و عن بترول ایران و ثرواتها، و لذلک انطلق لسانهم بالشتیمه و التهمه و الکلام الباطل. ۱۹ ذی الحجه ۱۴۰۱

if a court sentences someone to death following proper legal proceedings, they falsely claim that we execute kids. They say that you execute right here on the streets and do not hold trials. This propaganda all over the world is because of the fact that their access to Iran, its oil and other resources was denied and as a result they directed all sorts of libels and accusations at us. October 18, 1981

دریافت طرح
اشتراک دروغ‌های تبلیغاتی
کلیدواژه:
استقلالتبلیغاتنفتدشمندادگاه