رعایت حال زندانیان

لازم است که در حفظ سلامت بیشتر و بهداشت بهتر آنان برنامه‌هایی داشته باشند که زاید بر سختی زندان از سختیهای دیگر رنج نبرند. و با صلاحدید روسای زندان اجازه ملاقات بیشتری دهند، خصوصاً در این ایام، که گناهکاران نیز افرادی هستند همچون خود ما. ۲۹ اسفند ۱۳۵۹

ارید من المسوولین ان یراقبوا وضع السجون و ان یوصوا بالتعامل مع السجناء بالسلوک الإسلامی. و ما احسن ان یقوم الخطباء الملتزمون بالذهاب إلی السجون لتربیه السجناء بالتربیه الإسلامیه و من الضروری ان تکون هناک برامج للمحافظه اکثر علی سلامه السجناء و صحتهم. و بحسب تشخیص روساء السجون لیتم فسح المجال امام زیاره السجناء اکثر، خصوصاً فی هذه الایام، فان المذنبین هم اشخاص مثلنا. ۱۳ جمادی الاول ۱۴۰۱

It is important to plan health and hygiene programs for the prisoners so that besides the torment of being in prison they are not forced to suffer other unwanted agonies. They should be given more visiting hours under the supervision of the prison officials, especially under the Islamic government which regards even the sinners as human beings like the rest. March 20, 1981

دریافت طرح
اشتراک رعایت حال زندانیان
کلیدواژه:
قوه قضائیهگناهزندانقوای انتظامی