خانواده، مبنای جامعه ماست

خانواده، مبنای جامعه ماست. اگر خانواده‌ها -از نظر اخلاقی- متزلزل شوند، تمام جامعه ما متزلزل خواهد شد. ۱ دی ۱۳۴۰

الاسره هی اساس مجتمعنا. اذا ارتجف اخلاق العائلات, یرتجف کل جامعتنا. ۱۳ رجب ۱۳۸۱

The family is the basis of our community. If our families, from a moral point of view, become shaken, our whole society will be shaken. December 22, 1961

دریافت طرح
اشتراک خانواده، مبنای جامعه ماست
کلیدواژه:
اخلاقامام و خانواده