چشم ها به شماست...

همه آقایان بنای بر این بگذارند که کارهایشان را روی وظیفه‌شان عمل بکنند. خودشان را ببینند در یک جمهوری اسلامی؛ ببینند در یک مملکتی هستند که راس این مملکت‌ امام زمان- سلام الله علیه- مراقبشان هست؛ مامورهای مخفی دارد؛ ملائکه الله مامورند، خودش را تحت مراقبت ببیند.
 17 تیر 1358

دریافت طرح
اشتراک چشم ها به شماست...
کلیدواژه:
جمهوری اسلامیامام زمان (ع)مسئولینوظیفه