اهتمام به دعا

این ادعیه با یک زبان خاصی که در دعاها هست اینها این انسان را دستش را می‌گیرد و می‌بردش به بالا. 21 تیر 1359

دریافت طرح
اشتراک اهتمام به دعا
کلیدواژه:
عرفانشرح دعای سحرادعیه و مناجاتمناجات شعبانیهدعادعای عرفهدعای عهددعای کمیل