کتاب | زندگی به سبک روح‌الله

نویسنده: علی اکبر سبزیان

در این کتاب هدایت‌های کوتاهی از زندگی امام خمینی (ره) درباره انتخاب همسر امام، نماز، صداقت، تربیت فرزندان، پول توجیبی، تکبر، سبقت در سلام، اشتغال زن، اسراف نکردن، لباس پوشیدن را ارائه می‌کند. این کتاب که دربرگیرنده نزدیک به ۱۲۰ خاطره از امام راحل است، سیره، زندگی و شیوه برنامه‌ریزی ایشان در زندگی خانواگی‌شان را برای مخاطبان بازگو کرده است.

دریافت طرح
اشتراک کتاب | زندگی به سبک روح‌الله
کلیدواژه:
امام خمینیسیره امامکتابمعرفی کتابامام و خانواده